MillerSports
John Smoltz 1999 Topps


Set: 1999 Topps
#329
Featuring:John Smoltz