MillerSports
Rafael Palmeiro 1999 Topps


Set: 1999 Topps
#315
Featuring:Rafael Palmeiro